Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Scoba

Sint Bavo

Interconfessionele Basisschool Sint Bavo 

Breijdelstraat 4 - 4501 CT Oostburg

Postbus 41 - 4500 AA Oostburg

Tel.: 0117-452342

E-mail: directie.stbavo@scoba.nl

Website: http://stbavo.scoba.nl

Facebook: https://www.facebook.com/sintbavoschooloostburg

Directeur: de heer M. van Vlierberghe

“Als Sint Bavoschool staan we er voor om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Om dit te kunnen waarmaken, zetten we ons als team in om samen mét het kind, de ouders/verzorgers en andere betrokkenen de kinderen met vertrouwen en plezier te laten leren. We handelen vanuit algemene christelijke normen en waarden.”

Deze missie is unaniem door alle leerkrachten onderschreven en ook nieuwe leerkrachten moeten zich conformeren aan deze missie.

Sinds november 2015 zitten we in een nieuw MFC ‘de Windmaker’. Een modern en ruim gebouw, waar we onze visie op onderwijs steeds beter vormgeven: “Op de Sint Bavoschool willen we een passende leeromgeving waarin we kinderen planmatig, in een ononderbroken leerproces, op alle ontwikkelingsgebieden van spelend naar methodisch leren begeleiden, opdat de kinderen steeds verder eigenaar worden van hun eigen leerproces, we spreken hierbij hoge verwachtingen uit met als doel het behalen van maximale opbrengsten.”

Kernwoorden hierbij zijn voor ons:

We willen een school zijn waar je jezelf welkom voelt, ongeacht de verschillen die er zijn tussen mensen.

Indien u geïnteresseerd bent in nadere informatie over de Sint Bavoschool, kunt u contact opnemen met de school via ons telefoonnummer: 0117-452342 of ons e-mail adres: directie.stbavo@scoba.nl.

U kunt tevens onze website bezoeken op: http://stbavo.scoba.nl.


Kijkt u ook eens op: https://www.kivaschool.nl

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Wij zijn in het schooljaar 2019 gestart met dit programma.