Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Scoba

Klachtenregeling

Hieronder kunt u de klachtenregeling raadplegen / downloaden:

Klachtenregeling SCOBA

In het kader van de klachtenregeling zijn de vertrouwenspersonen van SCOBA rechtstreeks te bereiken via het volgende e-mail adres:

vertrouwenspersoon@scoba.nl