Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Scoba

Sint Bavo

R.K. Basisschool Sint Bavo 

Breijdelstraat 4 - 4501 CT Oostburg

Postbus 41 - 4500 AA Oostburg

Tel.: 0117-452342

E-mail: directie.stbavo@scoba.nl

Website: http://stbavo.scoba.nl

Facebook: https://www.facebook.com/sintbavoschooloostburg

Directeur: de heer M. van Vlierberghe

“Als Sint Bavoschool willen we kinderen een veilige leeromgeving bieden, zodat zij het optimale kunnen bereiken. Om dit te kunnen waarmaken, zetten we ons als team in om samen met ouders  en betrokkenen de kinderen met vertrouwen en plezier te kunnen laten leren. “

Deze missie is unaniem door alle leerkrachten onderschreven en ook nieuwe leerkrachten moeten zich conformeren aan deze missie.

Sinds november 2015 zitten we in een nieuw MFC ‘de Windmaker. Een modern en ruim gebouw waarin we ons onderwijs goed vorm kunnen geven op een wijze zoals wij denken dat het goed is voor de kinderen van onze school.

Onze visie op onderwijs kunnen we in dit gebouw steeds beter vormgeven.

In 2019 staat er een nieuwe school met een open leerplein en een efficiënt ICT platform. Wij werken vanuit een gedeelde identiteit. Groepsoverstijgende (les)activiteiten zijn onderdeel van het leerproces. Als Sint Bavoschool gaan wij voor differentiatie aansluitend op de behoefte van het kind, waarbij kind- en oudergesprekken en leerling-gegevens uitgangspunt zijn.

De Sint Bavoschool is een school waar kinderen naar toe komen om zich bepaalde vaardigheden en houdingen eigen te maken. Maar ook om bepaalde kennis op te doen. De leerkrachten proberen daarom een sfeer te scheppen, die dat mogelijk maakt. Het streven naar zelfstandigheid van de kinderen neemt bij ons een belangrijke plaats in. Onze school wil dat de kinderen de kans krijgen om hun mogelijkheden te ontplooien. Ons motto is dan ook: “Sint Bavo…. Welkom!”

We willen een school zijn waar je jezelf welkom voelt, ongeacht de verschillen die de verschillen die er zijn tussen mensen.

Indien u geïnteresseerd bent in nadere informatie over bs. Sint Bavo te Oostburg, kunt u contact opnemen met de school via ons telefoonnummer: 0117-452342 of ons e-mail adres: directie.stbavo@scoba.nl.

U kunt tevens onze website bezoeken op: http://stbavo.scoba.nl.