Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Scoba

Scholen

Onder Scoba vallen in totaal 7 bijzondere basisscholen. Deze scholen zijn bijzonder om hun eigenheid: alle scholen hebben hun eigen onderwijsconcept. Maar ook zijn zij bijzonder door de grondslag die zij hebben: 1 protestants-christelijke basisschool (CNS De Drieklank) ; 2 interconfessionele basisscholen (RK/PC, te weten: St. Petrus – de Wegwijzer en de Meerstromenschool) en 4 rooms-katholieke basisscholen (Molenbolwerk, St. Jozef, Sint Bavo en Op Dreef).

Als u nader wenst kennis te maken met een van de scholen, kan dit door in het linker menu te klikken op de naam van de desbetreffende school.